KALLE KAMRAT

Kalle Kamrat (Björn Ståbi) på vandring någonstans i Mellannorrland.

Kalle Kamrat
Skogsluffaren


Dokumentärspel av Jonas Sima med Björn Ståbi
KALLE KAMRAT  är en ny film av filmaren och journalisten
J o n a s  S i m a  som berättar om den legendariska skogsluffaren Karl Gabriel Lindgren, kallad Kalle Kamrat. Kanske var han också landets sista riktige luffare, som från slutet på 20-talet till slutet på 50-talet, i över 30 år, levde och överlevde i det norrländska skogsriket. Riksspelmannen B j ö r n  S t å b i  spelar huvudrollen i detta ”dokumentärspel” som blandar spelscener med dokumentära inslag och reportagebilder

 


Allan Myrberg, Ljusdal, visade filmteamets fotograf Torbjörn Lindqvist och regissören Jonas Sima till Kalle Kamrats autentiska och ”fornminnesmärkta” dödsplats vid Morvallstjärnarna, i nordvästra Hälsingland.


Mattias Elfqvist, Kolsätt, gestaltar en hästkörare som Kalle Kamrat möter i timmerskogen och försöker sälja en borste till.


Dotter och far spelar mot varann i laddad scen: Kersti och Björn Ståbi.


Kalle har hittats sjuk i skogen av ett uppbåd. Nu ska han forslas med taxi till lasarettet i Ljusdal. Aktörerna är fr v Petter-Börje Olsson, Rolf Norman, Arne Jansson, Jon Frank.


Kalle Kamrat på vandring. Här på Digerkölsvallen i Ljusdals kommun i nordvästra Hälsingland.

Samtliga foto: Jonas Sima

DVD-kassett med bonus och cover 230 kr
Med bonusmaterial
Inklusive exp. avg. 30kr. 

  Köpa film, klicka här? 

Stäng fönster

Vem var Kalle Kamrat?

Kalles riktiga namn var således Karl Gabriel Lindgren, född  1898 i Stugund utanför Söderhamn. I decennier var denne skogsluffare en känd och uppskattad udda profil, som år efter år vandrade från Gästrikegränsen, genom Hälsingland, Härjedalen och Jämtland upp till Lappland, där han vände och vandrade söderut genom Ångermanland och Medelpad. Hans eviga vandringar sträcker sig från 20-talets slut fram till hans dramatiska död i november 1957 nära Morvallsbyn i Västra Hälsingland.

Kalle Kamrat är begravd på Ljusdals kyrkogård. Ingen vet vem som ordnat med hans gravvård. Kalles avsides belägna dödsplats i skogen har på senare år blivit ett  ”fornminne”. Enligt myten skall Kalle Kamrat också ha vandrat i Norge, Finland och ända in i Ryssland…

Troligen var han den siste luffaren av sin sort.

Namnet ”Kalle Kamrat” eller ”Kamraten” fick han för att han hälsade alla han mötte med ett ”hej kamrat” eller ”goddag kamrat”!     

I skogslänen finns fortfarande många som har personliga minnen av möten och besök av Kalle. Han är en legend som lever.
Kalle Kamrat kom att förkroppsliga människors dröm om frihet, också frihet från arbete och familjeansvar. Hans hårda luffartillvaro symboliserar en äldre tids fribytarliv, samtidigt som hans utmanande utanförskap och livsstil utan trygghetsnät ännu fascinerar oss välförankrade i det moderna välfärdssamhället.

- Jag menar att Kalle Kamrat kan kännas igen i dagens urbana invandrarland, säger Jonas Sima. Ett Sverige strängt organiserat av sociala regler, dataregister och personnummer – där utvisningshotade  flyktingar, liksom hemlösa och uteliggare söker skydd och överlevnad i samhällets periferi.

Sådana som Kalle finns fortfarande mitt ibland oss.  

               Myterna kring Kalle Kamrat växer som barn!

Jonas Simas film KALLE KAMRAT bygger på samtal och intervjuer med äldre människor i Mellannorrland, särskilt Hälsingland, och har en fiktiv men historiskt autentisk ramhandling. Till grund  för filmen ligger en faktabok om Kalle Kamrat av Henry Mattsson, Los

SVERIGES TELEVISION REGION NORD har beställt och finansierat produktionen som har nästan spelfilmslängd, 73 minuter.

 • Fotografer är Torbjörn Lindqvist och Erik Eriksson.
 • TV-historikern Olle Häger har utformat journalfilmavsnitten.
 • I filmen medverkar flera amatöraktörer från Hälsingland.
 • Riksspelmannen och konstnären Björn Ståbi, som spelar huvudrollen, svarar också för filmens musikaliska ledmotiv ihop med Bengan Janson.

- Det finns faktiskt människor som i sitt elände finner lindring för sina livsplågor, förklarar Jonas Sima.

Dessa socialt skeppsbrutna har ibland mer eller mindre frivilligt valt sitt utanförskap. Detta konstaterar en aktuell fransk undersökning av ”clocharder”, uteliggare i Paris. Det är inte säkert att alla utslagna vill ”slås in” igen!

Kalle Kamrats öde påminner om ett sådant livsval.

Kalle uppträdde aldrig som en vanlig fattigluffare eller landstrykare utan var en vagabond med en yrkesstolthet. Han var utlärd smed och sålde eller bytte sina trådarbeten mot mat och husrum i skogsbygderna. Han var ”trådtjackis”, som man sade vid den tiden. Han kunde också erbjuda skogshuggare, kolare och hästkörare sin yrkeskunskap med att smida huggjärn, hästskor, knivar och andra verktyg i skogskojorna. Hos skogsbönder kunde han stanna en tid och delta i gårdsarbetet.

Men han gick sällan eller aldrig in i byar eller i större samhällen. Kalle förblev en skogsluffare som höll sig till skogsstigarna och basvägarna eller trampade sig fram i obruten mark. Ofta tvingades han övernatta utomhus vid öppen eld.

- Hur Kalle kunde överleva i skogarna till exempel under 40-talets hårda vintrar förblir en gåta.

Han saknade givetvis matkuponger under krigsåren men fick mat och kläder av snälla människor som under de här åren befolkade de norrländska skogstrakterna.

Han var rädd för myndigheterna – hade sannolikt smitit från militärtjänsten och infördes tidigt i obefintlighetsboken och dödförklarades.

- Men jag tror han inte betraktade sig som ett anonymt offer, säger Jonas Sima.

Det är inte säkert att Kalle hade kunnat eller velat återanpassa sig till ett ”vanligt” liv i samhället. Han var en begåvad människa med flera talanger, bland annat spelman.

- Han var säkert ingen psykiskt avvikande person utan en konstnärssjäl som  av omständigheterna inte fått möjligheten att studera och utföra sina drömda projekt. Han vände sig då bort från verkligheten och valde i stället luffarlivets befrielse och frihet framför den ”ljumma normaliteten” i ett rutinjobb som stabbläggare på ett sågverk eller lutkokare på en massafabrik.

Kalle Kamrat hade egentligen kunnat bli som jag, säger Jonas Sima mångtydigt

 Aktörer i Kalle Kamrat  

 • Kalle Kamrat - Björn Ståbi
 • Kalle som ung – Anders Lindqvist
 • Kalle far, skomakaren – Nils Fogel
 • Bondmoran – Viveka Ståbi
 • Pigan Anna – Kersti Ståbi
 • Piga – Elin Ståbi
 • Arg hund – Magnum
 • Kockan – Berit Andersson
 • Skogshuggaren – Bengt Haglund
 • Skogsarbetaren – Bengt Jönsson
 • Skogsbonden Jonsson – Petters-Börje Olsson
 • Taxichaufför Gustavsson – Rolf Norman
 • Polismannen – Arne Jansson
 • En pojke – Jon Frank
 • Hästköraren – Mattias Elfqvist
 • Arg småbrukare – Per-Ove Eriksson
 • Barn - Jonas Nyberg, Joakim Berglund, Alexander Hillbom, Emelie Widmark
 • Intervjuade personer bl.a. Henry Mattsson, Gunnar Sundell, Torbjörn Lindqvist, Erik Eriksson, Jonas Sima, Signe Andersson, Edit Elfqvist, Johan Subeck, Lasse Haglund, Anna Forsberg, Lars Jonsson, Johan Andersson, Kerstin Jonsson, Knut Gustafsson, Anders Sandqvist, Leif Redenius, Martin Oreblad, Bengt Olsson, Margareta Rönnqvist, Elna och Allan Myhrberg.  

On line-redigering - Håkan Alamaa
Ljudbearbetning – Gunnar Tufvesson
Manus, klippning, regi, produktion Jonas Sima

Skriv ut