MITT PARADIS
   

Vildmarksförfattaren och hembygdskämpen Albert Viksten fotograferad i sitt paradis av gode vännen och fotografen Hilding Mickelsson.


Albert Vikstens paradis: författartorpet Ängratörn, som han fick av sina författarvänner på 50-årsdagen. Här har senare Jonas Sima spelat in många filmscener till sina skilda hälsingeproduktioner. Foto Hilding Mickelsson.

 

DVD-film med box och cover 230 kr inklusive exp. avg. 
Bonus: Från mina sinnen. 

Köpa film, klicka här?

   
MITT PARADIS

Porträtt av vildmarksförfattaren Albert Viksten.

Albert Viksten (1889-1969) är Hälsinglands mest kände författare. Han är veterligen den förste som fick ett eget författarsällskap efter sig i landskapet. Och han har på flera sätt kommit att stå som en metafor för det vilda, det naturrika och miljökämpande Hälsingland.
Ändå var han född i Ångermanland, 1889, i ett fattigt småbrukarhem med åtta syskon i byn Graninge.
Han flyttade till Hälsingland och länsmansbostället Kronbacka i Färila när han träffat sin hustru Lisa.  

Albert Viksten gjorde intryck på folk. Han kunde vara överväldigande med sin bredbrättade borsalino på skallen. Han såg rebellisk ut, riktigt vilda västern-tuff. Och det var nog också så han ville bli uppfattad. Också av sina två söner, Sven och Hans, som fick slita som drängar och vara kortspelspartner på författartorpet Ängratörn vid en enslig och vacker sjö nära Digerkölen i Kårböle. Torpet fick han efter en insamling bland sina författarvänner till sin 50-årsdag – och där kom han snart att bo den mesta av sin tid. Hustrun bodde kvar på Kronbacka med de två döttrarna och besökte sällan Torpet, där Albert inrättade sig som ”Husbond”.
Hans har vittnat om att Ängratörn blev Alberts Paradis, medan det blev ”ett litet helvete för mej”. Hans har också berättat att ”Fader Albert”, som han kallar sin pappa,” behandlade oss pojkar sämre än sina hundar”!  

Albert var auktoritär privat och predikade demokrati och socialism utåt - en inte ovanlig kombination i s k radikala kretsar. Han var alltså motsägelsefull och en mångbegåvad person som kunde både teckna, måla, skriva, fotografera ( och filma!), samt berätta muntligt. Han blev en av krigsårens mest efterfrågade föredragshållare, fullt i klass med upptäcktsresanden och föreläsaren Sten Bergman, och han befann sig ständigt ute på resor i landet med sin skioptikonapparat. Om han nu inte var på ishavsfärd eller på reportageresor i Kanada eller på trapper-turer i sitt älskade Alaska. Albert var en av de stora folkrörelseupplysarna.  

Han har skrivit massor med tidningsartiklar och reportage, och en mängd böcker, över 50 stycken. Flera av böckerna har Albert Viksten-sällskapet försökt uppväcka från de döda med nyutgivningar. Men jag vet inte om folk läser hans romaner längre. Framför allt är personskildringen skral i romanerna och hans patriarkaliska attityd till kvinnor gör att han överromantiserar och idealiserar när han ska skriva om relationer mellan man och kvinna.
Han är bättre på sociala förhållanden. Hans barndomsmiljö och erfarenheterna från ungdomsåren färgar det mesta han skriver om, och han ändrar aldrig sitt klassperspektiv. Självklart får man räkna honom till proletärförfattarna. Mina favoritromaner av Albert är arbetarepos som ”Timmer”, 1929, ”Storm över niporna”, 1935, ”Blå gryning”, 1950, och ”Eld och bröd” (1948) och den märkliga brevromanen ”Den vita vidden”.

Framför allt känns han fortfarande frisk som vildmarksskildare, reporter, upptäcktsresande och äventyrare. Han förstod sig bättre på naturen än på människor. 
Det finns ingen anledning att sätta Albert på en okritisk piedestal,  som vissa inom Albert Viksten-sällskapet gör i övernitisk lokalpatriotism! En författare blir mer levande om hans verk diskuteras kritiskt än att dyrkas okritiskt!  

Albert Vikstens överlägset bästa bok, i mina läsglasögon, är boken ”Mitt paradis”, där han beskriver de fyra årstiderna och rutinerna under ett års sammanhållen vistelse på Ängratörn. Det är en oerhört rik bok, inte minst på expressiva fotografier av Hilding Mickelsson, som länge var hans ständige följeslagare på Torpet. Jag undrar om det finns en friskare och mer innerlig miljöskildring på svenska än den i ”Mitt paradis”. Ska man läsa en bok av Albert Viksten så ska man läsa ”Mitt paradis” (som finns i en färsk nyutgåva).  

  Jag gjorde 1980 ett filmporträtt för TV, Mitt paradis, om Albert som gick ur tiden 1969 nästan 80 år gammal. Jag hade dock träffat Albert i mitt föräldrarhem i Ljusdal och t o m vinterfiskat ihop med honom, min far och Alberts yngsta son Hans, som faktiskt får den egentliga huvudrollen i min film. Filmen spelades i huvudsak in på Ängratörn och heter följdriktigt ”Mitt paradis”. Inspirerad fotograf var Erik Eriksson. 
Det finns egentligen bara ett par kortare snuttar med Albert Viksten bevarade i SVT:s filmarkiv. Nu ska jag visa en där han pratar om den gamla romantiska tron på skogshuldror och annat oknytt i kolarskogen. Egentligen var förstås livet i kolarskogen tungt, strängt och livsfarligt. Huldrorna fanns bara i de våta eller uppskrämda drömmarna!  

Det kanske allra märkligaste med Albert Viksten är att han är en ”ekologisk debattör” långt innan någon annan talar om ekologi och miljöförstöring. 1961 ger han ut en stridsskrift som fortfarande kan sägas stå ut i den svenska miljödebattens historia, nämligen ”Nybyggare i Barbarskogen”, som dock förekommits av hans lilla skrift ”Tankar vid en dödsdömd sjö”, 1956. 
Där i ”Barbarskogen” dundrar han mot den nya tidens baggböleri och naturförstöring: ”Man utplundrar naturtillgångarna, dränker månghundraåriga boplatser med regleringsdammar, sumpar ner klimatet, driver lapparna från renbetena, fördärvar fisket, förstör landskapets skönhet och skrämmer vid behov upp folket med elransoneringsspöket samtidigt som man exporterar elkraft.”  

Det låter som om det vore skrivit i dag, inte sant?
Han fortsätter:
”Friheten är prostituerad, kvinnoemancipationen har spårat ur (sic!), naturen förgiftar man så att djur, träd och orienteringslöpare blir sjuka. Ja, själva himmelriket är i fara!” utropar han.  

Han var en miljöpolitisk agitator, en förkämpe för sunt förnuft också i miljön. Men han kom inte ifrån sin övertro på Darwinismen. Visst måste villkoren för de fattiga och utsatta förbättras. Men bara till en viss gräns, tyckte han. Sen får naturen göra sitt urval. Kampen för tillvaron som sållar de svaga från de starka. 
Den som är svag går under!  

Det här var ett tänkande som skapade konflikt, och som han kritiserades för när han på 60-talet gick ut och talade om tendenser i det moderna samhället som han inte tyckte om. Han ansåg bland annat att det daltades för mycket!
Jag minns att jag hade hårda diskussioner med min egen pappa kring ”Barbarskogen” och bokens i mitt tycke då alltför generella kritik mot teknik, urbaniseringen, stordriften och den mekaniserade effektiviteten, inte minst i skogsbruket. Jag tyckte inte om författarens domedagsprofetior, som jag fann för uppgivna och pessimistiska. Han sa: ”En kultur som väljer sin väg förbi naturen och alla varelsers ursprung är dödsmärkt.”
I dag inser luttrad jag att Albert Viksten hade mer rätt än vad många tyckte då boken kom.
Jag blev lite snopen när jag lyssnade på kulturminister Marita Ulvskog när hon för ett par år sedan talade när Ivar Lo Johansson-priset delades ut. Då citerade hon Albert Viksten, och förklarade efteråt för mej att just ”Barbarskogen” varit en stor upplysande läseupplevelse för henne när hon var ung!
Jo, Albert var en riktig kämpe för den s k Norrlandssaken, men särskilt för  Hälsingland, som han kom att inkorporera som sitt landskap.  

Jonas Sima

Mitt paradis
Ljud, klipp och produktion Jonas Sima, 1980-81, för Sveriges Television.
Foto Erik Eriksson
Musik Walter Ramsby och Hans Viksten
Fotografier Hilding Mickelsson
Medverkande Albert Viksten, Hans och Sven Viksten, Desy Kallberg-Viksten, Hilding Mickelsson, Stig Ehnebom.
Filmens längd 34 min.

Skriv ut